چهارشنبه, 15 مهر 1394

در اين نوع بيمه ، بيمه گذار براي مدت معين 15 تا 20 سال حق بيمه مي پردازد و پس از پايان آن مدت ، پرداخت

حق بيمه قطع مي شود ولي بيمه شده مادام العمر بيمه بوده و در هر زمان كه فوت نمايد سرمايه بيمه عمر به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .

 امتياز اين نوع بيمه اين است كه بيمه گذار حق بيمه هاي مربوطه را در هر زمان اشتغال به كار كه درآمد بيشتري دارد پرداخته و هنگام بازنشستگي يا عدم توانايي كار كردن و كم شدن درآمد پرداخت حق بيمه قطع مي شود اما پوشش بيمه اي مادام العمر وجود دارد


 

لطفا برای سفارش خدمات بیمه ای فرم زیر را تکمیل

  و از طریق فکس / پست الکترونیک ارسال نمائید .